Double Arch

Kolejne miejsce znajduje się dosłownie parę metrów na zachód od Xwejni Bay i często można rozpocząć to nurkowanie własnie w tej zatoce. Nie mniej jednak polecam aby rozpocząć naszą wycieczkę w miejscu zwanym The Washing Mashine, zaznaczonym na dołączonej mapie. Teren ten jest usiany solankami, często ciągle działającymi, więc proszę zwrócić szczególną uwagę aby je omijać w drodze do Washing Mashine. Double Arch, czyli podwójny skalny łuk znajdujący się na głębokości pomiędzy 16 a 35 metrem oddalony jest o około 150 metrów od brzegu, dokładnie na północ od miejsca wejścia. Nie powinno nikomu sprawć problemu dotarcie do niego jeśli posiadamy kompas. Sugeruje, aby na początku płynąć kawałek po powierzchni dokładnie na północ i zanurzyć się na około 10-15 metrów po ominięciu połaci posidonia grass. Po zanurzeniu kierujemy się na północ na skraj rafy, rozpoczynamy głępsze zanurzenie do około 25 metrów i opływamy skałę, której szczyt znajduje się na 16 metrach i tworzy górną krawędź wyższego łuku. Dno tutaj znajduje się na 40 metrach, więc kontrolujmy nasze limity głębokości.

Dolny łuk jest na około 35 metrach, górny mniej więcej rozpoczyna się na 10 metach. Po opłynięciu Double Arch, wracamy do brzegu, sugeruje aby na nasze miejsce wyjścia wybrać Xwejni Bay, ze względu na bardzo łagodne ukształtowanie dna wyjścia.

Podsumowanie: bardzo ciekawe nurkowanie, pomiędzy skałami zalecam wypatrywanie dużych barakud, które dość często tu przypływją. Czasami bywa tutaj dość silny prąd, więc proszę wziąść to pod uwagę planując nurkowanie oraz zaopatrzyć się w kompas, gdyż dość jednolite trawiaste dno bez szczególnych punktów odniesiania może spowodować naszą dezorientację. Podczas wejscia do wody pilnujemy, aby nie deptać po solankach.